Coaching to proces, który uwalnia potencjał i pozwala na dokonywanie kluczowych zmian w życiu. Zmian, które sięgają do osobistych potrzeb, celów i wartości klienta.

Głównym celem coachingu jest określenie gdzie znajduje się aktualnie klient i przygotowanie planu, który pozwoli mu przejść z punktu A do punktu B.

Coaching pomaga dotrzeć do celu oraz zmierzyć się z przeszkodami spotkanymi po drodze.

Opiera się na partnerskiej relacji między coachem a klientem, w ramach której powstaje przestrzeń, dla określenia umiejętności, zdolności talentów klienta tak, aby mógł w pełni wykorzystać swoje zasoby.

Coaching jest dla mnie rozmową z drugim człowiekiem – opierającą się na wzajemnym poszanowaniu i partnerstwie.

Idąc za myślą Thomasa Edisona „Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu.” – wychodzę z założenia, że wszyscy mamy wystarczająco dużo talentów i umiejętności, żeby realizować swoje cele.

Większość z nas nie potrafi jednak określić celu, do którego zmierza, bądź realizuje pomysły innych ludzi. 

Według mnie, w relacji coachingowej, istotne jest wspieranie człowieka w procesie zmian oraz pomoc w odkrywaniu celu, do którego podąża, aby mógł osiągnąć harmonię i czerpał radość z życia tu i teraz.